El dissabte 10 de novembre de 2018 va tenir lloc a Madrid la trobada de partits, ateneus i associacions republicanes. La gran quantitat de grups participants, identificats amb el pensament republicà, uns 150, va significar una gran alegria per a l'esperit d'aquells republicans que cansats del règim de 78 deixem de sentir-nos una mica menys sols davant de la gran ambigüitat en la concepció de la forma de l'estat que demostren tant els partits del règim com els de nou encuny, però idèntiques formes, així com l'oportunitat de coordinar-nos en tot l'estat, per avançar cap a la consecució de la III República.

No obstant això de les 48 intervencions de 3 m de durada, hi va haver una sèrie de situacions que van provocar estupor i tremolors entre els membres de tres de les quatre agrupacions republicanes catalanes presents i amb veu a l'acte. No entenem -si no és que ja estigués programadors com la Taula no va ser capaç d'adonar-se que donar per bona una resolució -ens referim a la dels presos catalans-, sense haver possibilitat de discutir-la, i presentar-la a votació, sol·licitada des dels assistents conscients del desastre, era ficar-se en un jardí bizantí que podia aixecar polseguera en aquesta primera trobada, més quan hi havia unes 49 propostes que no van ser ni tan sols enumerades. Tampoc entenem el perquè, enlloc consta que aquesta proposta finalment no va ser aprovada per consens sinó per simple majoria.

¿De debò que ningú de la sala va ser capaç de veure que alguna cosa no funcionava quan tres dels quatre grups catalans opinaven el contrari del que deia la quarta? ¿Ningú va ser conscient de les protestes que es van aixecar entre els membres d'aquests tres grups presents? ¿Ningú detecto en la intervenció de l'associació catalana Coordinadora 14 d'abril una reivindicació d'una República social que de cap de les maneres en cap moment han ofert, els hereus gatopardistas de Convergència, un dels partits més corruptes del règim?

I major va ser l'estupor, els tremolors i la sorpresa entre els assistents catalans a la trobada dels tres grups ISOFyR, ACP i coordinadora 14 d'abril quan constatem la forma en la qual ha calat en l'àmbit estatal el discurs independentista neoliberal falsament republicà, o d'un republicanisme local i més propi de la república de Bismark.

A Catalunya hem patit el 6 i 7 de setembre de 2017 i sabent la fractura social que comportava, la violència dement l'1 d'octubre pròpia del nacionalcatolicisme, així com l'empresonament sense sentència de representants electes. Són fets de fort impacte que han afectat no només als catalans, siguin partidaris o no del Procés, sinó a espanyols i la resta d'europeus. Som conscients d'això en el seu conjunt. Precisament per això rebutgem la utilització frívola de termes com a presos polítics o exiliats, propis del pesat victimisme processista, i, en conseqüència, no compartim ni la proposta elevada a la Taula ni moltes de les opinions vertebrades en les intervencions. Volem recordar per l'injust i contradictori que part dels proclamadors d'aquesta república local són acusació de les persones del 15M per a les quals el fiscal va demanar 24 anys de presó pels successos “d’envolta el parlament".

En dos sengles documents publicats per ISOFyR es raona llargament sobre aquesta suposada revolució i aquesta suposada república, i afegim que en aquesta república proclamada no hi havia ni fraternitat, ni solidaritat i molt menys res que es pugui cridar social, com es pretén des d'aquesta trobada que sigui la futura III República Espanyola. Però quedi avisat per als despistats navegants de la Mesa i d'aquesta trobada, encara que pugui resultar anecdòtic, que una proposta d'aquests "republicans, solidaris, socials i fraternals" va ser la de retirar el nom d'una persona tan republicana com Antonio Machado dels carrers de Sabadell, juntament amb altres, per estar relacionats amb una cultura colonialista, així com la de retirar la bandera tricolor en algun acte públic concret, perquè aquesta no era la "seva república".

Esperem que al republicanisme reunit en aquesta trobada no se li acudeixi prendre d'exemple aquest sainet de saló protagonitzat pels hereus de Convergència, tal com van suggerir alguns assistents. Aquesta república que pretenem construir no pot ser una opereta ni una burla als pobles d'aquest país que esperen alguna cosa mes que fum i paraules, cansats ja de tants enganys i falsos profetes.

Des de Catalunya sabem que queda molt per fer, però encara més per desfer de l'espessa madeixa del discurs processista que ha calat per desgràcia en una part de la societat espanyola, com també ho ha fet en l'altra, per a major desgràcia, el procedent de Cs, PP i Vox, en una bipolaritat nacionalista -central o perifèrica- exacerbada, on "si no estàs amb mi, estàs contra mi".

Companys, aquesta no és la república que volem, sinó la que s'explica en el full de ruta presentat en aquesta primera trobada estatal.

Visca la III República

15 novembre 2018

Izquierda Socialista Federal y Republicana

Coordinadora 14 d’Abril de Barcelona

Alternativa Ciudadana Progresista

 

AQUESTA MOCIÓ ESTÀ OBERTA A NOVES ADHESIONS

---------------------------------------------------------------------------------

10N Encuentro estatal republicano y primera piedra en el camino

El sábado 10 de noviembre de 2018 tuvo lugar en Madrid el  encuentro de partidos, ateneos y asociaciones republicanas. La gran cantidad de grupos participantes, identificados con el pensamiento republicano, unos 150, significó una gran alegría para el espíritu de aquellos republicanos que cansados del régimen de 78 dejamos de sentirnos un poco menos solos ante la gran ambigüedad en la concepción de la forma del estado que demuestran tanto los partidos del régimen como los de nuevo cuño, pero idénticas formas, así como también la oportunidad de coordinarnos en todo el estado, para avanzar hacia la consecución de la III República.

Sin embargo de las 48 intervenciones de 3 m de duración, hubo una serie de situaciones que provocaron estupor y temblores entre los miembros de tres de las cuatro agrupaciones republicanas catalanas presentes y con voz en el acto. No entendemos –si no es que ya estuviera programado- como la Mesa no fue capaz de darse cuenta de que dar por buena una resolución –nos referimos a la de los presos catalanes-, sin haber posibilidad de discutirla, y presentarla a votación, solicitada desde los asistentes conscientes del desastre, era meterse en un jardín bizantino que podía levantar ampollas en este primer encuentro, máxime cuando además habían unas 49 propuestas que no fueron ni tan siquiera enumeradas.  Tampoco entendemos el por qué, en ningún sitio consta que esa propuesta finalmente no fue aprobada por consenso sino por simple mayoría.

¿En serio que nadie de la sala fue capaz de ver que algo no funcionaba cuando tres de los cuatros grupos catalanes opinaban lo contrario de lo que decía la cuarta? ¿Nadie fue consciente de las protestas que se levantaron entre los miembros de esos tres grupos presentes? ¿Nadie detecto en la intervención de la asociación catalana Coordinadora 14 de abril una reivindicación de una República  social que de ninguna de las maneras en ningún momento han ofrecido, los herederos gatopardistas de Convergencia, uno de los partidos más corruptos del régimen?

Y mayor fue el estupor, los temblores y el  asombro entre los asistentes catalanes al encuentro de los tres grupos ISOFyR, ACP y coordinadora 14 de abril cuando constatamos la forma en la cual ha calado a nivel estatal el discurso independentista neoliberal falsamente republicano, o de un republicanismo local y más propio de la republica de Bismark

En Catalunya hemos padecido el 6 y 7 de septiembre de 2017 y a sabiendas de la fractura social que conllevaba, la violencia demente del 1 de octubre propia del nacionalcatolicismo, así como el encarcelamiento sin sentencia de representantes electos. Son hechos de fuerte impacto que han afectado no sólo a los catalanes, sean partidarios ó no del procés, sino a españoles y resto de europeos. Somos conscientes de ello en su conjunto. Precisamente por eso rechazamos la utilización frívola de términos como presos políticos ó exiliados, propios del cansino victimismo procesista, y, en consecuencia, no compartimos ni la propuesta elevada a la Mesa ni muchas de las opiniones vertebradas en las intervenciones. Queremos recordar por lo injusto y contradictorio que parte de los proclamadores de esa república local son acusación de las personas del 15M para las que el fiscal pidió 24 años  de prisión por los sucesos de “rodea el parlament”.

En dos sendos documentos publicados por ISOFyR se razona largo y tendido sobre esta supuesta revolución y esta supuesta republica, y añadimos que en esa república proclamada no había ni fraternidad, ni solidaridad y mucho menos nada que se pueda llamar social, como se pretende desde este encuentro que sea la futura III República Española. Pero quede avisado para los despistados navegantes de la Mesa y de este encuentro, aunque pueda resultarles anecdótico, que una propuesta de estos “republicanos, solidarios, sociales y fraternales” fue la de retirar el nombre de una persona tan republicana como Antonio Machado de las calles de Sabadell, junto con otros, por estar relacionados con una cultura colonialista, así como también la de retirar la bandera tricolor en algún acto público concreto, porque esa no era “su república”.

Esperamos que al republicanismo reunido en este encuentro no se le ocurra tomar de ejemplo este sainete de salón protagonizado por los herederos de Convergencia, tal y como sugirieron  algunos asistentes. Esta republica que pretendemos construir no puede ser una opereta ni una burla a los pueblos de este país que esperan algo mas que humo y palabras, cansados ya de tantos engaños y falsos profetas.

Desde Catalunya sabemos que queda mucho por hacer, pero aún más para deshacer de la espesa madeja del discurso procesista que ha calado por desgracia en una parte de la sociedad española, como también lo ha hecho en  la otra, para mayor desgracia, el procedente de Cs, PP y Vox, en una bipolaridad nacionalista -central o periférica- exacerbada, en donde “si no estás conmigo, estás contra mí”.

Compañeros, esa no es la república que queremos, sino la que se explica en la hoja de ruta presentada en este primer encuentro estatal.

Viva la III República

15 de Noviembre de 2018

Firmantes:

Izquierda Socialista federal y Republicana - ISOFyR

Coordinadora 14 d’Abril de Barcelona

Alternativa Ciudadana Progresista

 

ESTA MOCIÓN ESTÁ ABIERTA A NUEVAS ADHESIONES