logo redondoESOFIR

Comunicat

El marc polític que estem vivint en els últims temps està ple de confusió potser intencionada i de xoc de nacionalismes que es retroalimenten entre si, acompanyat d'estratègies errònies, contradictòries o en alguns casos inexistents.

Aquest enfrontament entre el nacionalisme central per part dels hereus del franquisme i del català hereu del Pujolisme ha convulsionat a tots els espanyols i a part dels europeus, que d'altra banda serveix per tapar la inacceptable corrupció de tots dos i per donar un pas més enllà més als drets civils dels ciutadans.

És urgent atendre els milers de ciutadans catalans que volen un nou marc de convivència i donar-los l'oportunitat de veure reflectits en la seva pròpia nació, però sense fractures, un marc on pacíficament puguin conviure tant catalanistes com els espanyolistes, i això només serà possible preparant primer la base legal per a això i això passa per un canvi constitucional.

Desgraciadament "les esquerres" han quedat atrapades per aquest paradigma bipolar i no han estat capaços de posar a sobre de taula el que sempre ha estat l'ADN de l'esquerra, és a dir, l'ordenació territorial d'estat espanyol en clau federal i en clau d'una república que permeti elegir el cap de l'estat.

Sabem que quan als lacais del sistema capitalista els ha interessat, han modificat la constitució sense consultar al poble, sense avisar i en una sola nit, així ho van fer amb l'article 135, donant prioritat al rescat bancari a costa dels ciutadans, sembla que els mateixos que van fer aquell canvi, pretenen fer un altre per al conflicte català, un pegat, un canvi pasteleado entre ells i sense consulta en referèndum.

Davant d'això, considerem que ha arribat el moment d'exigir la dissolució del parlament espanyol per arribar a la convocatòria d'unes eleccions constituents i el final d'un govern ja declarat corrupte, un nou parlament que doni cabuda a tots els territoris, per després si així ho desitgen expressin en referèndum si volen integrar-se a la III República espanyola en forma d'autonomia o en forma de república, això sí seguint la legalitat del que estipula la nova constitució espanyola.

Tot això en paral·lel a la defensa dels drets civils, entre d'altres, la protecció del sistema de pensions, tornant a la jubilació als 65 anys actualitzada amb l'IPC, estendre la Renda Garantida Ciutadana ja aprovada a Catalunya a tot l'estat espanyol, la defensa de la sanitat i l'educació pública, la derogació de la reforma laboral i de la llei mordassa, anar a un salari mínim de 1.000 €, planificació per acabar amb els desnonaments i eradicar la pobresa.

És per això que fem una ferma crida a totes i tots els republicans, a tots els federalistes que han quedat atrapats en aquest món bipolar, així com, a totes aquelles plataformes d'esquerra que porten anys lluitant per la República.

Pels drets socials, per una convivència pacífica en tots els territoris que componen Espanya.

Aconseguim la III REPÚBLICA

 

 

Comunicado

El marco político que estamos viviendo en los últimos tiempos está lleno de confusión quizás intencionada y de choque de nacionalismos que se retroalimentan entre sí, acompañado de estrategias erróneas, contradictorias o en algunos casos inexistentes.

Este enfrentamiento entre el nacionalismo central por parte de los herederos del franquismo y del catalán heredero del Pujolismo ha convulsionado a todos los españoles y a parte de los europeos, que por otra parte sirve para tapar la inaceptable corrupción de ambos y para dar una vuelta de tuerca más a los derechos civiles de los ciudadanos.

Es urgente atender a los miles de ciudadanos catalanes que desean un nuevo marco de convivencia y darles la oportunidad de verse reflejados en su propia nación, pero sin fracturas, un marco donde pacíficamente puedan convivir tanto catalanistas como los españolistas, y esto solo será posible preparando primero la base legal para ello y esto pasa por un cambio constitucional.

Desgraciadamente “las izquierdas” han quedado atrapadas por este paradigma bipolar y no han sido capaces de poner encima de mesa lo que siempre ha sido el ADN de la izquierda, es decir, la ordenación territorial de estado español en clave federal y en clave de una república que permita elegir al jefe del estado.

Sabemos que cuando a los lacayos del sistema capitalista les ha interesado, han modificado la constitución sin consultar al pueblo, sin avisar y en una sola noche, así lo hicieron con el artículo 135, dando prioridad al rescate bancario a costa de los ciudadanos, parece que los mismos que hicieron aquel cambio, pretenden hacer otro para el conflicto catalán, un parche, un cambio pasteleado entre ellos y sin consulta en referéndum.

Ante ello, consideramos que ha llegado el momento de exigir la disolución del parlamento español para llegar a la convocatoria de unas elecciones constituyentes y el final de un gobierno ya declarado corrupto, un nuevo parlamento que dé cabida a todos los territorios, para luego si así lo desean expresen en referéndum si quieren  integrarse en la III República española en forma de autonomía o en forma de república, eso sí siguiendo la legalidad de lo estipulado en la nueva constitución española.

Todo ello en paralelo a la defensa de los derechos civiles, entre otros, la protección del sistema de pensiones, volviendo a la jubilación a los 65 años actualizada con el IPC, extender la Renta Garantizada Ciudadana ya aprobada en Cataluña a todo el estado español, la defensa de la sanidad y la educación pública, la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, ir a un salario mínimo de 1.000€, planificación para acabar con los desahucios y erradicar la pobreza.

Es por ello que hacemos un firme llamamiento a todas y todos los republicanos, a todos los federalistas que han quedado atrapados en este mundo bipolar, así como, a todas aquellas plataformas de izquierda que llevan años luchando por la República.

Por los derechos sociales, por una convivencia pacífica en todos los territorios que componen España.

CONSIGAMOS LA III REPÚBLICA