La degeneració democràtica que pateix Espanya de manera accelerada, ha arribat a límits inacceptables, és molt més greu que l'atac neoliberal incrementat de manera accelerada des de la crisi de 2008, els treballadors han perdut la seva capacitat negociadora, els salaris van a la baixa des de llavors , el declivi de la sanitat, l'ensenyament, les pensions, la llei mordassa i un llarg etc. I el més greu, la divisió de l'esquerra, en general més preocupada de mirar els sondejos que del seu propi programa.


La seqüència històrica del xoc entre nacionalismes, ha aprofundit més encara aquesta bretxa que ha portat a gairebé tots a triar entre un nacionalisme central o un altre perifèric, deixant en el més profund silenci a molta gent lluitadora, que encara s'atreveix a reclamar un estat federal com a única possibilitat de convivència pacífica entre els pobles que componen Espanya.


Per això veiem la necessitat de constituir-nos en partit polític, per a la defensa per sobre de butaques en les institucions, la defensa dels DDHH, d'una societat plural, democràtica, de la recuperació dels drets perduts, del lliurament al poble de la sobirania, des de principis socialistes, d'una organització territorial clarament Federal i solidària i d'una prefectura de l'estat triada lliurement pel poble.


Comencem a caminar !, no importa massa quants siguem al principi, sinó el camí a seguir mirant els interessos del poble per sobre de tot. 

Per tant fem una crida a totes i tots els federalistes d'esquerres a unir-se per fer front als nacionalismes que divideixen la societat i per a la consecució d'una organització territorial que doni sortida a aquestes inquietuds socials.

________________________________________________________________________________ 

La degeneración democrática que sufre España de manera acelerada, ha llegado a límites inaceptables, es mucho más grave que el ataque neoliberal incrementado de manera acelerada desde la crisis de 2008, los trabajadores han perdido su capacidad negociadora, los salarios van a la baja desde entonces,  el declive de la sanidad, la enseñanza, las pensiones, la ley mordaza y un largo etc. Y lo más grave, la división de la izquierda, en general más preocupada de mirar los sondeos que de su propio programa.

La secuencia histórica del choque entre nacionalismos, ha profundizado más aún esta brecha que ha llevado a casi todos a elegir entre un nacionalismo central u otro periférico, dejando en el más profundo silencio a mucha gente luchadora, que aún se atreve a reclamar un estado federal como única posibilidad de convivencia pacífica entre los pueblos que componen España.

Por ello vemos la necesidad de constituirnos en partido político, para la defensa por encima de sillones en las instituciones, la defensa de los DD.HH., de una sociedad plural, democrática, de la recuperación de los derechos perdidos, de la entrega al pueblo de la soberanía, desde principios socialistas, de una organización territorial claramente Federal y solidaria y de una jefatura del estado elegida libremente por el pueblo.

¡Comenzamos a caminar!, no importa demasiado cuántos seamos al principio, sino el camino a seguir mirando los intereses del pueblo por encima de todo.

Por tanto hacemos un llamamiento a todas y todos los federalistas de izquierdas a unirse para hacer frente a los nacionalismos que dividen a la sociedad y para la consecución de una organización territorial que dé salida a estas inquietudes sociales.